A

Familiekamer Verpleegafdeling Oncologische Chirurgie

Afdeling Medische Oncologie
van totaal € 4.000 (0%)

Op de verpleegafdeling Oncologische Chirurgie worden patiënten opgenomen die geopereerd worden aan een oncologische aandoening van één of meer van de gastro-intestinale organen. Dit zijn organen in de buik, spijsverteringsorganen, borst en klierorganen. Ook worden er patiënten opgenomen die geopereerd worden aan kanker van de blaas of urinewegen. De afdeling Oncologische Chirurgie verricht operaties van zowel veel voorkomende als zeldzame tumoren. De opzet van de operaties is veelal curatief, maar ook ter verlichting van klachten in een palliatief traject of als tijdens de operatie blijkt dat de tumor niet te verwijderen of te ver uitgezaaid is. Als er complicaties optreden komen de patiënten die eerder geopereerd zijn ook terug naar C4oost. De afdeling heeft 28 bedden.

Naar aanleiding van een patiënten-enquête kwam naar voren dat patiënten op de afdeling behoefte hebben aan een plek waar zij zich kunnen onttrekken aan de klinische setting en waar zij bezoek kunnen ontvangen. Deze is nu niet aanwezig in het UMC Utrecht.

Graag willen wij de patiënten op de afdeling oncologie dan ook een familiekamer bieden waar ze met bezoek in een huiskamer setting rustig kunnen verblijven, zaken kunnen bespreken of tot ontspanning kunnen komen. Een ruimte die hen meer privacy biedt dan een patiëntenzaal of tweepersoons kamer.

Daarnaast biedt een dergelijke huiskamer ook de mogelijkheid om in een wat minder klinische setting de verpleegkundige opnamegesprekken of begeleidingsgesprekken te voeren.

Helpen jullie ons mee deze wens te realiseren?